top of page

Dankzij dit bestaande onderzoek kan je bijkomende specifieke inzichten krijgen over je medewerkers, over je klanten, over de perceptie van het grote publiek over jouw organisatie of merk of over de inspanningen die jullie al leveren inzake duurzaamheid.

Je kan eenvoudig deze bevraging doen om uw medewerkers (en/of uw klanten) te bevragen rond duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hoe denken ze over duurzaamheid? Wat verwachten ze van hun onderneming of organisatie? Wat doen ze zelf in welke domeinen en hoe is hun gedrag de laatste jaren veranderd? We peilen hoe belangrijk ze duurzaamheid vinden ten overstaan van bijvoorbeeld kwaliteit en prijs? Waar zitten de versterkende effecten of de tegenstrijdigheden, de motivatoren en de drempels? Thema’s die oa. aan bod komen zijn energie, mobiliteit, voeding, wonen, reizen, kleding, beleggen…

Tegelijk kunnen er een aantal vragen op maat van uw onderneming of organisatie toegevoegd worden. Bijvoorbeeld, de weging van een aantal SDG’s, de impact op employer branding, een opinie ten overstaan van bepaalde feiten, activiteiten of assumpties. Ondernemingen of organisaties kunnen intekenen om een beeld te krijgen hoe zij scoren bij hun medewerkers (en/of hun klanten), tegenover de benchmark in Vlaanderen of de benchmark van hun sector. Ze krijgen inzicht in de wensen van hun doelgroep en de perceptie van hun initiatieven. Op die manier leren ondernemingen wat de verwachtingen zijn van mensen over duurzaamheid en waar bedrijven mee aan de slag moeten gaan of mee rekening moeten houden. Of hoe het staat met hun duurzaamheidsimago?

Door deel te nemen kan jij jouw bedrijf en de specifieke maatschappelijke activiteiten daarvan voorleggen aan de respondenten. De resultaten zetten wij af tegen de algemene trends en benchmark van andere bedrijven. De resultaten hiervan kunnen ook gebruikt worden in het kader van de nieuwe duurzaamheidsrapportage verplichting.

De ‘Sustainapoll voor ondernemingen of organisaties’ biedt de mogelijkheid aan te sluiten bij het onderzoek en extra relevante inzichten voor jouw bedrijf of organisatie te verwerven.

  • Bedrijven of organisaties die aangeven dat het thema duurzaamheid voor hen nu of in de toekomst een strategische prioriteit is

  • Overheidsorganisaties

  • Gemeenten, steden, provincies

Benchmark op maat van je eigen onderneming of organisatie

Voor verschillende sectoren (banken, verzekeringen , uitzendsector, bouw, retail, bigtech, reissector, vastgoed, FMCG, gezondheidszorg, mobiliteit, uitilities, productie, services) bevragen we de perceptie rond duurzaamheid, aangevuld met een bevraging rond de perceptie van één vertegenwoordiger van de sector. De bedrijven of organisaties die intekenen, ontvangen een gepersonaliseerd rapport met een benchmark in relatie tot hun sector en tot heel België.

Er worden verschillende pakketten aangeboden. Neem even met ons contact, dan geven we je graag alle mogelijke info.

Voor wie?

Neem contact op via mail met christoph@sustainapoll.be of telefonisch met Robbert Peeters (0489 819992) of Winfried Mortelmans (0476 409526).

Interesse?

FAQ

Voor ondernemingen en organisaties

De Resultaten

In juni 2024 maken we de resultanten bekend. Wil je de resultaten ontvangen, schrijf je dan vooraf in.

bottom of page